Wspominamy tych, co odeszli

5 Listopad 2018
Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza w czwartek, 8 listopada, o 18.00 na wieczór wspomnień - Zielonogórskie Zaduszki.

To już 11. edycja cyklu spotkań, podczas których wspominamy znanych mieszkańców Winnego Grodu, których niedawno pożegnaliśmy. W tym roku wspominać będziemy: kustosz Zdzisławę Kraśko – wieloletnią kierowniczkę Działu Winiarskiego MZL, ks. prałata Konrada Herrmanna – proboszcza parafii pw. Najświętszego Zbawiciela, Honorowego Obywatela Zielonej Góry, Eckehardta Gärtnera – Honorowego Obywatela Zielonej Góry, dr Barbarę Kołodziejską dyrektor Muzeum Etnograficznego w Ochli, w latach 1982-1998, Zdzisława Piotrowskiego – miłośnika miasta, znanego wszystkim Szambelana.

Zasłużonych zielonogórzan wspominać będą: dr Longin Dzieżyc, Czesław Grabowski, Barbara Krzeszewska-Zmyślony, Irena Lew oraz prof. Wiesław Hładkiewicz. Spotkanie poprowadzi Elżbieta Maciejewska, która od początku sprawuje opiekę nad cyklem. Wieczór uświetni koncert w wykonaniu Kwartetu Filharmonii Zielonogórskiej. Wstęp wolny.

(dsp)

Fot. Materiały MZL