Wpłynęło blisko 80 wniosków

1 Lipiec 2019
Zakończył się pierwszy etap tegorocznej edycji Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego.

Do 23 czerwca mieszkańcy mogli zgłaszać swoje projekty. - Wpłynęło blisko 80 wniosków - informuje Piotr Dubicki z biura prezydenta miasta. Teraz magistrat ma dwa tygodnie na sprawdzenie projektów pod względem formalnym i merytorycznym.

- Mieszkańcy nie mieli problemów z poprawnym wypełnieniem formularzy, jednak zdarzały się błędy. Nowością w tym roku były obowiązkowe listy poparcia, niestety, nie do każdego wniosku były one załączone – dodaje P. Dubicki.

Mieszkańcy, którzy zostaną wezwani do uzupełnienia braków, będą mogli dopełnić formalności od 8 do 16 lipca. Teraz trwają prace komisji weryfikacyjnej powołanej przez prezydenta, która sprawdza, czy zgłoszone propozycje będą mogły być wykonane pod względem technicznym, zgodnie z prawem oraz czy są one celowe i gospodarne. Listę wszystkich projektów - zaakceptowanych i odrzuconych - poznamy 19 lipca. Przed poddaniem ostatecznego wykazu zadań wnioskodawcy będą mogli odwołać się jeszcze od decyzji komisji.

(um)