Wpłynęło blisko 80 wniosków

1 Lipiec 2019
Zakończył się pierwszy etap tegorocznej edycji Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego.

Do 23 czerwca mieszkańcy mogli zgłaszać swoje projekty. - Wpłynęło blisko 80 wniosków - informuje Piotr Dubicki z biura prezydenta miasta. Teraz magistrat ma dwa tygodnie na sprawdzenie projektów pod względem formalnym i merytorycznym.

- Mieszkańcy nie mieli problemów z poprawnym wypełnieniem formularzy, jednak zdarzały się błędy. Nowością w tym roku były obowiązkowe listy poparcia, niestety, nie do każdego wniosku były one załączone – dodaje P. Dubicki.

Mieszkańcy, którzy zostaną wezwani do uzupełnienia braków, będą mogli dopełnić formalności od 8 do 16 lipca. Teraz trwają prace komisji weryfikacyjnej powołanej przez prezydenta, która sprawdza, czy zgłoszone propozycje będą mogły być wykonane pod względem technicznym, zgodnie z prawem oraz czy są one celowe i gospodarne. Listę wszystkich projektów - zaakceptowanych i odrzuconych - poznamy 19 lipca. Przed poddaniem ostatecznego wykazu zadań wnioskodawcy będą mogli odwołać się jeszcze od decyzji komisji.

(um)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki