UZ doceniony w internecie

10 luty 2017
Uniwersytet Zielonogórski znalazł się na 1.527. miejscu w najnowszej edycji rankingu „Webometrics Ranking of World Universities” (styczeń 2017), czyli rankingu najbardziej widocznych w internecie szkół wyższych.

Ranking objął 26.363 uczelnie z całego świata. Wśród europejskich uniwersytetów, UZ zajął 505. miejsce. Wśród polskich uczelni – miejsce 17. (w rankingu odnotowano 426 polskich uczelni).

Światowy Ranking Uczelni Webometrics jest przygotowywany dwa razy w roku przez Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) - Najwyższą Radę Badań Naukowych w Madrycie. W tym zestawieniu główny nacisk kładzie się na komunikację uczelni za pośrednictwem internetu.

W rankingu bierze się pod uwagę wpływ uczelni (impact) - czyli jak chętnie inne strony przekierowują do treści na stronie uczelni; obecność (presence) – czyli liczbę podstron w domenie przynależnej danej uczelni, otwartość (openness) – czyli liczbę dokumentów (np. doc, pdf) udostępnianych na stronach; doskonałość (excellence) - np. udział uczelni w najczęściej cytowanych publikacjach naukowych.

Szczegóły rankingu można poznać pod adresem: http://www.webometrics.info/en.

(es)