Tłumacz pomoże załatwić sprawę

5 luty 2019
Osoby głuche lub słabosłyszące, podczas załatwiania spraw w urzędzie miasta, będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego online.

Od 1 stycznia 2019 r. zmienił się sposób i zakres obsługi osób głuchych lub słabosłyszących w urzędzie. Realizując ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) urząd umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do wyznaczonych stanowisk w urzędzie miasta, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Urzędnik za pośrednictwem komputera z kamerą połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbędzie się w czasie rzeczywistym. Lokalizacje budynków urzędu, w których dostępna jest usługa tłumacza (na potrzeby wszystkich komórek organizacyjnych w tych budynkach):

* ul. Podgórna 22, parter, Biuro Obsługi Interesanta, informacja ogólna,

* ul. Dąbrowskiego 41, pok. 208,

* ul. Grottgera 7, pok. 14,

* ul. Długa 13, pok. 215,

* ul. Bohaterów Westerplatte 23, pok. 223.

Osoby niesłyszące mogą skorzystać też z usługi nie wychodząc z domu, korzystając z linka https://pzgomaz.com/#!/notLogged?customer=umzielonagora

Odnośnik wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego, tłumacz pośredniczy w rozmowie telefonicznej z urzędnikiem.

Informacje o obsłudze osób niesłyszących dostępne w BIP- http://bip.zielonagora.pl/ - to niebieska ikonka migających dłoni.

(dsp)