Śmieci wyrzucisz szybko i komfortowo

17 Styczeń 2020
Zakład Gospodarki Komunalnej otrzyma 2 mln zł na modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Prace budowlane powinny się zacząć w drugiej połowie roku.

Zielonogórzanie mogą skorzystać z dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jeden przy ul. Zjednoczenia 110, drugi przy Wrocławskiej 73. Do każdego z nich możemy przyjechać własnym samochodem, aby wprost z bagażnika wyrzucić do pojemników np. stary sprzęt RTV, AGD, złom, gruz budowlany lub makulaturę.

- Te punkty zostały zorganizowane przez nasz zakład dla wygody mieszkańców, żeby nie musieli czekać na odległy termin odbioru odpadów komunalnych z przydomowych kubłów na śmieci. Do obu punktów selektywnej zbiórki odpadów można przyjechać od poniedziałku do soboty – wyjaśnia Krzysztof Sikora, prezes zarządu ZGK.

Punkt położony przy ul. Wrocławskiej 73 przejdzie w najbliższym czasie gruntowną modernizację. ZGK otrzyma na ten cel ok. 2 mln zł dofinansowania z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zarządzanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

- Przyznane nam pieniądze pokryją 85 proc. wartości projektu, pozostałą kwotę musimy pokryć z własnego budżetu – podkreśla prezes Sikora.

Na czym będzie polegała modernizacja?

- Punkt dostanie przebudowaną rampę, na którą będą wjeżdżać samochody mieszkańców. Wzdłuż rampy poustawiane będą specjalne pojemniki i kontenery. Każdy z nich zostanie czytelnie opisany, by mieszkańcy wiedzieli, co powinno być wrzucone do każdego pojemnika. Takich kontenerów postawimy ponad 10. Całość zostanie zadaszona, aby zwiększyć komfort mieszkańców oraz zabezpieczyć niektóre odpady, np. makulaturę, przed zmoknięciem – wyjaśnia Marek Stuce, prokurent ZGK, który odpowiada za realizację projektu modernizacji.

Kto będzie mógł skorzystać z usługi odbioru odpadów komunalnych w zmodernizowanym punkcie?

- Odbiór odpadów w obu punktach jest bezpłatny. Ale zanim wjedziemy na rampę, najpierw będziemy musieli przejechać przez punkt kontrolny, gdzie przy pomocy elektronicznej wagi zostaną zważone przywiezione odpady. Mieszkańcy będą również musieli wylegitymować się dowodem osobistym oraz złożyć oświadczenie, że są zielonogórzanami. To nie nasza fanaberia, tylko taki jest wymóg prawa – wyjaśnia prokurent ZGK.

Modernizacja punktu powinna się zakończyć do pierwszej połowy 2021 r. Mieszkańcy będą mogli tu przywozić szkło, makulaturę, złom, gruz budowlany, zużyty sprzęt RTV i AGD, przeterminowane lekarstwa, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone i biodegradowalne, odpady elektryczne. Prace modernizacyjne rozpoczną się jeszcze w tym roku. ZGK na czas remontu zorganizuje pod tym samym adresem tymczasowy punkt odbioru odpadów selektywnych.

(pm)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki