Rządy Bachusa i utrudnienia w ruchu

7 Wrzesień 2018
- Zapraszam do mojego królestwa! Poddanych obowiązuje jedna, jedyna zasada: dobrze się bawić! – śmieje się Bachus. Teraz to on będzie rządził Zieloną Górą.

Ma na to co roku namacalny dowód - dostaje przecież z rąk prezydenta Janusza Kubickiego klucz do bram miasta. Uroczystość przekazania symbolu władzy, a tym samym oficjalne rozpoczęcie Dni Zielonej Góry 2018 odbędzie się w sobotę, 8 września, o godz. 14.00, na scenie przy ratuszu. Tydzień później, w sobotę, 15 września, podczas korowodu wieńczącego Winobranie, Bachus będzie musiał klucz zwrócić... - Ale nie zawracajmy sobie teraz głowy tym, co dopiero za tydzień! – ucina Bachus. Zatem, ruszajmy do zabawy!

(dsp)

ZAMKNIĘTE ULICE I UTRUDNIENIA

Centrum Biznesu Spółka z o.o., informuje o zmianach w organizacji ruchu – zamknięciu ulic i placów - podczas Dni Zielonej Góry 2018 r.

* Od 5 do 18 września - ulice: Stary Rynek, Pod Filarami, Sobieskiego (od Starego Rynku do Lisowskiego), Kasprowicza oraz Plac Powstańców Wielkopolskich – w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem imprez na Scenie Winobraniowej, Scenie Miasteczka Winiarskiego i w Miasteczku Winiarskim.

* Od 5 do 19 września – Plac Bohaterów i parking pod Centrum Biznesu oraz ulice: Plac Bohaterów, Kazimierza Wielkiego (od galerii do Placu Bohaterów) i al. Niepodległości (od Placu Bohaterów do Bankowej) – w związku z działaniami parku rozrywki.

* Od 5 do 19 września – Plac Bohaterów, al. Niepodległości (od Kupieckiej do Bankowej), dr Pieniężnego (od Kazimierza Wielkiego do końca budynku muzeum), Kupiecka, Żeromskiego, Mickiewicza (od Żeromskiego do Lisowskiego), Stary Rynek, Pod Filarami, Mariacka, parking przy Ciesielskiej (częściowo) – w związku z organizacją i przeprowadzeniem Jarmarku Winobraniowego.

* Od 5 do 18 września – ulica Kasprowicza (na odcinku od Jedności do al. Wojska Polskiego) w związku z organizacją imprez masowych na Scenie Winobraniowej na Placu Powstańców Wielkopolskich.

* 15 września (całą dobę) – ulica Długa (od 1 Maja do Reja, Moniuszki), al. Konstytucji 3 Maja (od Fabrycznej, Reja do Wrocławskiej) oraz Wrocławska (od al. Konstytucji 3 Maja do Lwowskiej) w związku z przygotowaniem, formowaniem i przemarszem Korowodu Winobraniowego. Przepustowość ruchu z Fabrycznej w Moniuszki i Reja będzie zapewniona od 0.00 do 11.45 oraz id 18.00 do 24.00.

* 8 września (od 15.00 do 20.30) – ulice: Wyspiańskiego, Dzika, Wazów, pl. marsz. Józefa Piłsudskiego oraz Bolesława Chrobrego - w związku z organizacją XXXIII Nocnego Biegu Bachusa, IV Winobraniowego Marszu Nordic Walking oraz IX Lotto Drużynowego Biegu Winobraniowego o Puchar Gazety Lubuskiej.

* W bezpośrednim sąsiedztwie imprez winobraniowych będą funkcjonowały parkingi samochodowe na placach przy Gazowni, przy Filharmonii Zielonogórskiej, przy ul. Ciesielskiej (częściowo), Kupieckiej, Drzewnej, Chopina oraz Niepodległości (od Bankowej do Ułańskiej).

* Autokary wycieczkowe będą mogły korzystać z parkingu przy Palmiarni (częściowo) oraz z parkingu pod Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Sulechowskiej (przez cały okres Winobrania).

* Winobusy będą rozpoczynały kursy z parkingu przy Palmiarni.

* Postoje taxi z Placu Powstańców Wielkopolskich oraz Placu Bohaterów od 5 do 19 września zostają przeniesione na tymczasowy postój, na parking przy Gazowni.