Rekrutacja studentów UZ

10 luty 2017
W najbliższy poniedziałek, 13 lutego 2017 r., na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpocznie się rekrutacja na semestr letni 2016/2017.

Jest to rekrutacja wyłącznie na studia drugiego stopnia na 11 kierunkach studiów stacjonarnych i na dziewięciu  kierunkach studiów niestacjonarnych. Na kierunkach: architektura i architektura krajobrazu, 8 marca, odbędzie się przegląd prac własnych (portfolio) – na architekturze krajobrazu dodatkowo jeszcze odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna. W tym roku przygotowano 510 miejsc na studiach stacjonarnych i 340 na studiach niestacjonarnych – razem 850.

Kalendarz rekrutacji:

  • elektroniczna rejestracja: 13 lutego – 5 marca,
  • składanie dokumentów: 27 lutego – 6 marca,
  • ogłoszenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia: 10 marca.

(es)