Przybywa nowych parkingów

24 Grudzień 2018
- Problem braku parkingów w naszym mieście to najczęściej poruszany temat podczas spotkań radnych z mieszkańcami. I to od kilku lat. Postanowiliśmy się zmierzyć z tym wyzwaniem – wyjaśnia radny Marcin Pabierowski.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, kto był autorem pomysłu, aby doprowadzić do uruchomienia tysiąca nowych miejsc parkingowych. Marcin Pabierowski z PO wskazuje na Filipa Gryko, ten na Pawła Wysockiego. Ostatni z wymienionych na M. Pabierowskiego.

- Być może pomysł naszej wspólnej akcji, która potem przyjęła nazwę „Parkingi 1.000+”, narodził się samorzutnie podczas naszych licznych kuluarowych rozmów odbywanych podczas przerw w obradach rady miasta. Ważne jest co innego – trzech radnych z dwóch różnych klubów postanowiło działać wspólnie w sprawie ułatwienia życia kierowcom - wyjaśnia Filip Gryko, szef klubu Zielona Razem.

Akcja ruszyła w połowie 2016 r. Panowie zaczęli odwiedzać kolejne miejskie osiedla, uważnie lustrując już istniejące parkingi oraz przeglądając propozycje miejsc zgłoszonych im przez mieszkańców.

- Fotografowaliśmy wszystkie miejsca, które już przy pierwszym oglądzie dawały nadzieję na powstanie kolejnych miejsc parkingowych. Zdjęcia te konfrontowaliśmy potem z planami przestrzennego zagospodarowania, nie chcieliśmy bowiem pominąć ważnych szczegółów, np. przebiegu chodników, planowanych placów zabaw czy już istniejących dróg przeciwpożarowych. Potem organizowaliśmy konsultacje z mieszkańcami, cały czas ściśle współpracując z urzędem miasta. To był spory wysiłek nie tylko dla nas, ale również dla urzędników – podkreśla M. Pabierowski.

Trójka radnych może się poszczycić sporym sukcesem, wspólnie doprowadzili do zmiany aż 11 planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego, bez których powstanie nowych miejsc parkingowych byłoby niemożliwe.

- Tylko w grudniu 2018 r. zostały oddane do użytku zielonogórzan dwa nowe parkingi. Jeden przy ul. Zdrojowej, na 110 miejsc postojowych, drugi przy ul. Cisowej, na 99 miejsc. Parking przy ul. Zdrojowej będzie zapleczem dla pobliskiego osiedla domów wielorodzinnych – wyjaśnia M. Pabierowski.

Wspomniane przez radnego PO inwestycje parkingowe zostały zrealizowane przez nowosolskie Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Kambud, które wygrało przetarg na kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie wszystkich parkingów z projektu „Parkingi 1.000+”.

- Ta sama firma odda w użytkowanie kierowcom, w przyszłym roku, jeszcze dwa parkingi: przy ul. Cyryla i Metodego, na ok. 51 miejsc postojowych, oraz przy ul. Ptasiej – na 65 miejsc – zapowiada Filip Gryko i przy okazji podkreśla: - Warto wspomnieć, że parkingi budowane z naszej inicjatywy mają zieloną, trawiastą nawierzchnię, chodziło nam bowiem o bezproblemowe odprowadzenie wód opadowych. Tylko przy ul. Cisowej zamiast trawy będzie grys, to efekt naszych dodatkowych konsultacji z mieszkańcami, którzy wyrazili zgodę na takie „przemodelowanie” nawierzchni. Ta zmiana spowodowana została poważną obawą projektanta parkingu oraz inspektora nadzoru o długotrwałą funkcjonalność trawiastej nawierzchni z powodu zbyt dużej dawki cienia stale spowijającego tamtą okolicę.

(pm)