Miasto nagradza policjantów za dobrą służbę

2 luty 2017
- Głównym celem policji jest zapewnić bezpieczeństwo mieszańcom. Cieszy mnie bardzo pozytywna ocena naszej pracy i starań – dziękował komendant miejskiej policji, nadkomisarz Piotr Fabijański.

Zielonogórska policja ma powody do zadowolenia. Tylko od lutego 2016 r. przestępczość na terenie miasta zmalała o 4,9 proc. Spadek odnotowano zwłaszcza w przypadku poważnych przestępstw, np. rozbojów, kradzieży, bójek i pobić.

- Mimo organizacji wielu imprez masowych, z Winobraniem na czele, mieszkamy w spokojnym mieście. To zasługa zielonogórskich policjantów. A za dobrą pracę, za ryzykowanie własnym zdrowiem i życiem, warto policjantów nagradzać – prezydent Janusz Kubicki komplementował funkcjonariuszy.

Miejska policja, w trakcie obchodów Dni Zielonej Góry, zwiększa liczbę patroli, które monitorują rejony miasta o największym  zagrożeniu przestępczością. W szczególności deptak oraz okolice dyskotek Heaven i X-Demon. Podczas policyjnego zabezpieczenia ubiegłorocznego Winobrania do służby skierowano aż 188 funkcjonariuszy.

Bezpośrednim pretekstem dla prezydenckich podziękowań była ceremonia podpisania porozumienia o przekazaniu pieniędzy z miejskiej kasy na rzecz Policyjnego Funduszu Wsparcia. Porozumienie, sygnowane podpisami nadkomisarza P. Fabijańskiego i prezydenta J. Kubickiego, dotyczy ponad 200 tys. zł, które trafią w formie finansowych nagród do policjantów wykonujących tzw. ponadnormatywne godziny służby, najczęściej w formie patroli oraz tzw. miękkiej prewencji.

- Jeszcze w tym roku chciałbym podpisać kolejne porozumienie o przekazaniu porównywalnej kwoty, tym razem na sfinansowanie policyjnych wydatków inwestycyjnych – poinformował prezydent.

(pm)