Kolejne plany do dyskusji

30 Styczeń 2017
Magistrat pracuje nad kolejnymi dwoma planami przestrzennego zagospodarowania. Możemy zobaczyć, co zmieni się w rejonie CRS i kina Nysa. Zmiany umożliwią ewentualną budowę stadionu. Sprawdź, jakie zmiany są planowane. Możesz zgłosić swoje uwagi.

To znane miejsca. Chociaż planowane są zmiany, to przeznaczenie terenu pozostanie bez zmian.

A

Wyłożenie projektu planu miejscowego zagospodarowania dotyczącego Śródmieścia 4.

Chodzi o teren ograniczony ulicami: Bohaterów Westerplatte, Pieniężnego, Niepodległości i Kupiecką.

To powtórne wyłożenie, bo projekt był już publicznie prezentowany. Teraz planiści uwzględnili uwagi. – Chodzi o budynek, w którym mieści się kino Nysa. Zapisy, co do przeznaczenia tego terenu, nie ulegają zmianom – mówi wiceprezydent Dariusz Lesicki. Dotychczasowe zapisy umożliwiają tutaj prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej lub gastronomicznej. Niemożliwe jest przerobienie budynku na obiekt handlowy, np. dyskont spożywczy.

W poprzedniej wersji planu zakładano, że będzie można podwyższyć sąsiednią zabudowę (chodzi o parterowy budynek obok kina). Teraz z tego zapisu zrezygnowano. – Możliwa jest za to zabudowa parterowa niewielkiego podwórka pomiędzy kinem a sąsiednim budynkiem – wyjaśnia szczegóły Monika Praska z biura urbanistyki i planowania w magistracie.

Terminy:

Plan jest wyłożony od czwartku, 26 stycznia, do 17 lutego. Uwagi można składać do 3 marca. Plan można oglądać w urzędzie miasta, ul. Podgórna 22, VIII piętro, pokój 809, w godz. 8.00-14.00. W tym samym miejscu, w pokoju 810, odbędzie się publiczna dyskusja nad projektem, którą zaplanowano na 15 lutego, godz. 14.00.

 

B

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów sportowych w rejonie ul. Sulechowskiej i Amelii.

Plan dotyczący dwóch terenów na tyłach Centrum Rekreacyjno-Sportowego.

Pierwszy teren znajduje się pomiędzy parkingiem przy CRS a hotelem Leśnym. Drugi, mniejszy, to działka na końcu ul. Amelii, przy skrzyżowaniu z ul. Zagłoby.

Obydwie działki należą do miasta i są przeznaczone na działalność sportowo-rekreacyjną. I to się nie zmieni.

- Chcemy tak zmienić plan, by umożliwić ich lepsze wykorzystanie w celach sportowych. Stworzy to możliwość starania się o pieniądze zewnętrzne na kolejne obiekty – tłumaczy wiceprezydent Lesicki. – Przy ul. Amelii mogłaby powstać hala sportowa do koszykówki. Byłby to ośrodek przygotowań dla młodzieży. Natomiast przy parkingu jest miejsce na ewentualną budowę stadionu piłkarskiego.

Terminy:

Plan zostanie wyłożony do wglądu 2 lutego i będzie udostępniony do 23 lutego. Uwagi można składać do 9 marca. Plan można oglądać w urzędzie miasta, ul. Podgórna 22, VIII piętro, pokój 809, w godz. 8.00-14.00. W tym samym miejscu, w pokoju 810, odbędzie się publiczna dyskusja nad projektem, którą zaplanowano na 16 lutego, godz. 14.00.

(tc)