Idą dzieci do przedszkola, szkoły

17 Kwiecień 2019
Kwiecień to gorący miesiąc dla rodziców trzylatków i siedmiolatków. Trwa nabór do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych. W tym roku jest kilka nowości. Wśród nich punkty dla przedszkolaków za komplet szczepień oraz uruchomienie Zespołu Edukacyjnego nr 10.

 

nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole

nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa


Pierwszym krokiem, jaki powinien zrobić rodzic, jest wejście na stronę elektronicznego naboru (patrz adres w zielonej ramce).

Tu znajdują się oferty wszystkich zielonogórskich placówek oświatowych, które biorą udział w naborze na rok szkolny 2019/2020. Są telefony, maile i linki, które przeniosą nas na stronę konkretnego przedszkola lub szkoły. Znajdziemy tu również komplet niezbędnych dokumentów i wzory formularzy. – Szczególnie zachęcam do przestudiowania informatora dla rodziców, w zakładce Dokumenty. Znajdą tam państwo odpowiedzi na wiele pytań. M.in. jak działa system Nabór 2019, jaki jest szczegółowy harmonogram, jakie zasady rządzą procesem rekrutacji, jakie są kryteria związane z postępowaniem rekrutacyjnym i jaka opowiada im liczba punktów – wylicza Lidia Gryko, zastępca naczelnika wydziału oświaty i spraw społecznych w magistracie.


PRZEDSZKOLA

Nabór trwa do 30 kwietnia. - Rodzice trzylatków mogą spać spokojnie. Może nie zawsze do tej upragnionej placówki, ale przyjmiemy do przedszkola każdego malca z Zielonej Góry – mówi Jarosław Skorulski, naczelnik wydziału oświaty i spraw społecznych. Dlatego ważne jest, by przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, wskazać, oprócz tej wymarzonej placówki (przedszkole pierwszej preferencji), jeszcze dwie „awaryjne” placówki (drugiej i trzeciej preferencji).

Wypełniony i podpisany formularz, wraz z załącznikami (dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku) trzeba wydrukować i zanieść tylko do placówki pierwszej preferencji.

O tym, czy dziecko zostanie przyjęte do danej placówki, decydują kryteria ustawowe (m.in. wielodzietność rodziny) oraz w dalszej kolejności kryteria określone przez miasto (m.in. praca zawodowa rodziców). – Co ważne, w tegorocznym naborze pojawia się nowe, wysoko punktowane kryterium, uchwalone przez zielonogórskich radnych – komplet obowiązkowych szczepień – zaznacza J. Skorulski.

17 maja przedszkola ogłoszą listy dzieci zakwalifikowanych. Do 22 maja rodzice będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. 24 maja ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

WAŻNE

* Przedszkole nr 19 (obecna siedziba ul. Batorego 53), od 1 września wejdzie w skład nowego Zespołu Edukacyjnego nr 10 (z siedzibą przy ul. Energetyków 7). Dokumenty składamy w obecnej siedzibie przy ul. Batorego.

* Przedszkole nr 41 od 1 września zmieni swoją siedzibę z Nowego Kisielina na Stary Kisielin, będzie działać w pałacu przy ul. Pionierów Lubuskich 53.

* Oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich (tzw. zerówki) będą działać w szkołach podstawowych nr 2, 6, 13, 18 i 26.


SZKOŁY 

Rodzice przyszłych pierwszaków mają czas do 26 kwietnia. Najprostsze zadanie czeka nas, jeśli posyłamy siedmiolatka do szkoły obwodowej (tej, w której obwodzie mieszkamy). Maluch musi być przyjęty do tej placówki z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców. – Wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia, wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły. Jeśli mieszkamy w obwodzie placówki, nie ma potrzeby wypełniania dodatkowych druków. Złożenie zgłoszenia w szkole obwodowej jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do tej szkoły – informuje L. Gryko.

Jeśli marzy nam się placówka poza obwodem, nasze dziecko też ma szansę tam się dostać, ale pod warunkiem, że w szkole będą wolne miejsca (pierwszeństwo mają dzieci z obwodu).W tym wypadku wchodzimy w proces postępowania rekrutacyjnego. Możemy wskazać maksymalnie trzy szkoły, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie pewnych kryteriów, za które przyznane zostaną dodatkowe punkty (np. w pobliżu pracują rodzice, mieszkają krewni) drukujemy, podpisujemy i składamy tylko w szkole wskazanej w pierwszej preferencji.

20 maja szkoły ogłoszą listy zakwalifikowanych dzieci, do 24 maja - rodzice potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do szkoły, 27 maja - ogłoszenie list przyjętych dzieci.


WAŻNE

* Po raz pierwszy prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne do nowej Szkoły Podstawowej nr 29 w Zespole Edukacyjnym nr 10 (z siedzibą przy ul. Energetyków7). Dokumenty należy składać w Miejskim Przedszkolu nr 19 przy ul. Batorego 53.

* Niektóre podstawówki prowadzą nabór nie tylko do pierwszej klasy. Przyszłych czwartoklasistów i siódmoklasistów zaprasza SP nr 13 i SP nr 2.

(dsp)