Idą dzieci do przedszkola, szkoły

17 Kwiecień 2019
Kwiecień to gorący miesiąc dla rodziców trzylatków i siedmiolatków. Trwa nabór do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych. W tym roku jest kilka nowości. Wśród nich punkty dla przedszkolaków za komplet szczepień oraz uruchomienie Zespołu Edukacyjnego nr 10.

 

nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole

nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa


Pierwszym krokiem, jaki powinien zrobić rodzic, jest wejście na stronę elektronicznego naboru (patrz adres w zielonej ramce).

Tu znajdują się oferty wszystkich zielonogórskich placówek oświatowych, które biorą udział w naborze na rok szkolny 2019/2020. Są telefony, maile i linki, które przeniosą nas na stronę konkretnego przedszkola lub szkoły. Znajdziemy tu również komplet niezbędnych dokumentów i wzory formularzy. – Szczególnie zachęcam do przestudiowania informatora dla rodziców, w zakładce Dokumenty. Znajdą tam państwo odpowiedzi na wiele pytań. M.in. jak działa system Nabór 2019, jaki jest szczegółowy harmonogram, jakie zasady rządzą procesem rekrutacji, jakie są kryteria związane z postępowaniem rekrutacyjnym i jaka opowiada im liczba punktów – wylicza Lidia Gryko, zastępca naczelnika wydziału oświaty i spraw społecznych w magistracie.


PRZEDSZKOLA

Nabór trwa do 30 kwietnia. - Rodzice trzylatków mogą spać spokojnie. Może nie zawsze do tej upragnionej placówki, ale przyjmiemy do przedszkola każdego malca z Zielonej Góry – mówi Jarosław Skorulski, naczelnik wydziału oświaty i spraw społecznych. Dlatego ważne jest, by przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, wskazać, oprócz tej wymarzonej placówki (przedszkole pierwszej preferencji), jeszcze dwie „awaryjne” placówki (drugiej i trzeciej preferencji).

Wypełniony i podpisany formularz, wraz z załącznikami (dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku) trzeba wydrukować i zanieść tylko do placówki pierwszej preferencji.

O tym, czy dziecko zostanie przyjęte do danej placówki, decydują kryteria ustawowe (m.in. wielodzietność rodziny) oraz w dalszej kolejności kryteria określone przez miasto (m.in. praca zawodowa rodziców). – Co ważne, w tegorocznym naborze pojawia się nowe, wysoko punktowane kryterium, uchwalone przez zielonogórskich radnych – komplet obowiązkowych szczepień – zaznacza J. Skorulski.

17 maja przedszkola ogłoszą listy dzieci zakwalifikowanych. Do 22 maja rodzice będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. 24 maja ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

WAŻNE

* Przedszkole nr 19 (obecna siedziba ul. Batorego 53), od 1 września wejdzie w skład nowego Zespołu Edukacyjnego nr 10 (z siedzibą przy ul. Energetyków 7). Dokumenty składamy w obecnej siedzibie przy ul. Batorego.

* Przedszkole nr 41 od 1 września zmieni swoją siedzibę z Nowego Kisielina na Stary Kisielin, będzie działać w pałacu przy ul. Pionierów Lubuskich 53.

* Oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich (tzw. zerówki) będą działać w szkołach podstawowych nr 2, 6, 13, 18 i 26.


SZKOŁY 

Rodzice przyszłych pierwszaków mają czas do 26 kwietnia. Najprostsze zadanie czeka nas, jeśli posyłamy siedmiolatka do szkoły obwodowej (tej, w której obwodzie mieszkamy). Maluch musi być przyjęty do tej placówki z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców. – Wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia, wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły. Jeśli mieszkamy w obwodzie placówki, nie ma potrzeby wypełniania dodatkowych druków. Złożenie zgłoszenia w szkole obwodowej jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do tej szkoły – informuje L. Gryko.

Jeśli marzy nam się placówka poza obwodem, nasze dziecko też ma szansę tam się dostać, ale pod warunkiem, że w szkole będą wolne miejsca (pierwszeństwo mają dzieci z obwodu).W tym wypadku wchodzimy w proces postępowania rekrutacyjnego. Możemy wskazać maksymalnie trzy szkoły, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie pewnych kryteriów, za które przyznane zostaną dodatkowe punkty (np. w pobliżu pracują rodzice, mieszkają krewni) drukujemy, podpisujemy i składamy tylko w szkole wskazanej w pierwszej preferencji.

20 maja szkoły ogłoszą listy zakwalifikowanych dzieci, do 24 maja - rodzice potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do szkoły, 27 maja - ogłoszenie list przyjętych dzieci.


WAŻNE

* Po raz pierwszy prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne do nowej Szkoły Podstawowej nr 29 w Zespole Edukacyjnym nr 10 (z siedzibą przy ul. Energetyków7). Dokumenty należy składać w Miejskim Przedszkolu nr 19 przy ul. Batorego 53.

* Niektóre podstawówki prowadzą nabór nie tylko do pierwszej klasy. Przyszłych czwartoklasistów i siódmoklasistów zaprasza SP nr 13 i SP nr 2.

(dsp)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki