Co nowego w planach wokół ronda PCK?

15 Październik 2019
Można sprawdzić, jakie zmiany w planach przestrzennych przewiduje magistrat. Tym razem chodzi o róg Dąbrówki i Wojska Polskiego.

Do publicznego wglądu został wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ronda PCK.

Chodzi o teren pomiędzy ulicą a pobliskim parkiem św. Trójcy, który jest przeznaczony pod zabudowę usługową, możliwa jest tutaj lokalizacja m.in. hotelu oraz usług biurowych. – Przewidujemy wysoką zabudowę od trzech do 13 kondygnacji, nie wyżej niż 45 metrów. Zmiany dotyczą m.in. wskaźnika ilości miejsc postojowych odpowiedniego dla hotelu – wyjaśnia Agnieszka Fabiańczyk, szefowa Biura Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w urzędzie miasta.

Terminy: Plan jest wyłożony do 30 października. Można go oglądać w urzędzie miasta, ul. Podgórna 22, VIII piętro, pokój 809, w godz. 8.00-14.00. W urzędzie, w pokoju 810 odbędzie się też publiczna dyskusja – 23 października, godz. 13.00. Uwagi można składać do 15 listopada. Plan jest też na stronie internetowej miasta: www.zielona-gora.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

(tc)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki