Budżet 2019. Najwięcej idzie na komunikację

11 Styczeń 2019
Na tegoroczną listę inwestycji miejskich trafiło ponad 50 projektów. Wśród nich bardzo drogie zadania, np. dokończenie wymiany taboru autobusowego MZK na elektryczne ursusy, za ponad 60 mln zł, oraz znacznie tańsze, np. plan nasadzeń nowych drzew w mieście. Pełną listę inwestycji komunalnych można przeczytać na stronach BIP urzędu miasta.

Podczas ostatniej, jeszcze zeszłorocznej sesji rady miasta, radni uchwalili budżet Zielonej Góry na 2019 r. w wersji przygotowanej przez prezydenta Janusza Kubickiego. To dość wyjątkowa sytuacja, zazwyczaj radni próbują przy okazji debaty budżetowej „ugrać” coś ekstra dla swych okręgów wyborczych, dosłownie wyrywając każdy tysiąc złotych na popierane przez siebie projekty. Tym razem obyło się bez kłótni i zażartych targów. Trudno zatem się dziwić radości prezydenta, który tuż po pozytywnym dla budżetu głosowaniu, osobiście dziękował radnym za niemal jednomyślne poparcie.

Na co dotacje

W uchwale budżetowej zapisano, że miasto wyda w tym roku prawie 201 mln zł na inwestycje, to około 22 proc. wszystkich zaplanowanych wydatków. I choć wskaźnik ten należy ocenić jako zdecydowanie proinwestycyjny, to jednak wypada jednocześnie zauważyć, że tegoroczny budżet będzie niższy od tego realizowanego w 2018 r. Jakie są tego przyczyny?

- Niższy poziom dochodów i wydatków miasta ma swoją przyczynę w mniejszej absorbcji środków unijnych. W 2018 r. pozyskaliśmy z tego tytułu 272,6 mln zł, teraz dotacje unijne wyniosą 96,6 mln – tłumaczyła radnym skarbniczka miasta, Emilia Wojtuściszyn.

Na co zostaną przeznaczone tegoroczne europejskie dotacje?

- Kontynuacja projektu wymiany taboru autobusowego MZK na autobusy elektryczne pochłonie ponad 68 mln zł. Inwestycje drogowe w tzw. starej Zielonej Górze będą kosztowały miejski budżet ponad 12 mln zł, rozbudowa infrastruktury rowerowej prawie 10 mln zł. Aż 20 mln zł trafi na rewitalizację miejskich parków, m.in w Zatoniu – E. Wojtuściszyn przywołała przykładowe inwestycje.

Sołectwa budują drogi

Znacznie więcej informacji odnajdziemy w samej uchwale budżetowej, która skrupulatnie odnotowuje każdy projekt inwestycyjny, łącznie z jego nazwą własną oraz przewidywanym kosztem oraz czasem realizacji. Z długiej listy ponad 50 zadań inwestycyjnych najłatwiej wyodrębnić projekty komunikacyjne, głównie polegające na budowie rond i dróg, w tym na terenie sołectw wchodzących w skład dzielnicy Nowe Miasto. Miasto planuje w tym roku wydać łącznie na ten ostatni cel ponad 16 mln zł.

- Te pieniądze pochodzą z tzw. bonusa ministerialnego, o łącznej wysokości 100 mln zł, miasto otrzymuje te pieniądze w rocznych ratach od Ministerstwa Finansów, to nagroda za zgodne połączenie z gminą wiejską. Zgodnie z decyzją mieszkańców, znaczna część tych pieniędzy trafia na remonty lub budowę nowych dróg. W ten sposób rozwiązujemy najbardziej palące problemy komunikacyjne naszych sołectw. To oczywiste, że wszystkich bolączek drogowych nie da się rozwiązać w jednym roku, bo skala potrzeb jest olbrzymia, ale warto przy tym pamiętać, że bez połączenia miasta z gminą prawdopodobnie nigdy by nie doszło do tych nowych inwestycji drogowych – podkreśla Sebastian Jagiełowicz, przewodniczący zarządu dzielnicy Nowe Miasto.

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy, do których konkretnie sołectw trafią tegoroczne „drogowe” pieniądze: Drzonków, Jany, Łężyca, Ochla, Przylep, Krępa, Racula. Z funduszu sołeckiego sfinansowana zostanie budowa parkingów i ciągów pieszych za ponad 130 tys. zł. Za ponad 200 tys. zł wybudowane zostanie oświetlenie dróg w sołectwie Barcikowice, Kiełpin i Ochla.

Jazda na prąd

Najkosztowniejszą pozycję w tegorocznym budżecie zajmuje ukończenie projektu budowy „Zintegrowanego systemu niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”. Pod tą oficjalną nazwą kryje się pionierski, nie tylko w polskich warunkach, projekt wymiany miejskiego taboru autobusowego na nowe autobusy, głównie o elektrycznym napędzie, co wiąże się z wieloma kosztownymi i trudnymi technicznie inwestycjami: od budowy nowego Centrum Przesiadkowego, przy dworcu kolejowym, poprzez przesunięcie o kilkanaście metrów leżącego tuż obok ronda, do budowy 12 stacji szybkiego ładowania autobusowych akumulatorów. Do MZK już trafiło 30 autobusów elektrycznych marki ursus oraz 17 nowych mercedesów o napędzie spalinowym. Jeszcze w tym roku dojedzie do nas ostatnia zamówiona partia 17 autobusowych „elektryków”. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na ten projekt wyniosą grubo ponad 211 mln zł. Tegoroczny plan zakłada, że wydanych zostanie ponad 68 mln zł.

Sprzęt dla zwierzaków

Do inwestycyjnego planu miasta trafił też zapis o przeznaczeniu aż 1 mln zł na zakup sprzętu diagnostycznego dla miejskiego schroniska dla zwierząt, położonego przy ul. Szwajcarskiej 4.

- To efekt rozstrzygniętego w zeszłym roku konkursu dotacji miejskich w formule Budżetu Obywatelskiego w kategorii dużych zadań ogólnomiejskich. Za te pieniądze zakupimy specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, np. RTG, czyli rentgenowski aparat umożliwiający prawidłową diagnozę złamań kończyn czy przesunięcia miednicy. Koszt takiego aparatu to ok. 300 tys. zł. Chcemy także kupić USG, aby móc samodzielnie diagnozować występowanie np. wewnętrznych guzów. Cena takiego aparatu oscyluje w granicach 100 tys. zł. Marzy się nam także profesjonalny stół operacyjny, aby nasi czworonożni podopieczni nie musieli odbywać bolesnych i stresujących podróży do klinik weterynaryjnych . Taka podróż w obie strony często zabiera dwie godziny, to zbyt wiele – wyjaśnia Magdalena Zwolska, rzeczniczka Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Zwierząt”, które prowadzi miejskie schronisko.

Piece, parki, place zabaw...

W budżecie miasta zapisano także znacznie mniej kosztowne projekty, ale równie ważne dla prawidłowego funkcjonowania miasta. Wśród tego typu zadań warto wspomnieć o kontynuacji programu miejskich dopłat do wymiany starych palenisk węglowych, tzw. kopciuchów, na ekologicznie czyste. Na ten cel miasto ponownie przeznaczyło 500 tys. zł. Projekt nasadzeń nowych drzew w mieście pochłonie 100 tys. zł. Modernizacja placów zabaw położonych w obrębie miejskich żłobków to 180 tys. zł. Na budowę ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa budżet przewidział 300 tys. zł. Prawie dwa miliony zł kosztować będzie budowa miejskiego domu wielopokoleniowego dla osób starszych i młodzieży „Mądrzy Seniorzy i Dobra Młodzież”.

Modernizacje i rewitalizacje kompleksów parkowych mogłyby utworzyć osobny rozdział w tegorocznym budżecie miasta. Wśród zaplanowanych prac warto wspomnieć o projekcie „Modernizacja Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego przy ul. Botanicznej – za ponad 1 mln 300 tys. zł, „Park Braci Gierymskich przyjazny mieszkańcom” – za 200 tys. zł, wyczyszczenie dna kąpieliska „Dzika Ochla” oraz okolicznych działek ze śmieci – za 200 tys. zł, modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej – za ponad 300 tys. zł, II etap budowy infrastruktury rowerowej w mieście – za 6 mln zł, „Park Braniborski jako przestrzeń przyrodniczo-rekreacyjna” – za 200 tys. zł, przy tzw. Wagmostawie zmodernizowany zostanie wybieg dla psów, koszt – 200 tys. zł.

Kończymy to, co zaczęliśmy

Każdy zielonogórzanin, w zależności od własnych preferencji, może odmiennie ocenić ważność czy niezbędność projektów zapisanych w budżecie miasta. Według wiceprezydenta Krzysztofa Kaliszuka, odpowiedzialnego za realizację miejskich inwestycji, do katalogu najważniejszych tegorocznych projektów komunalnych, przynajmniej z punktu widzenia władz miasta, należy zaliczyć dokończenie inwestycji rozpoczętych jeszcze w zeszłym roku i współfinansowanych z różnych programów Unii Europejskiej.

- Do tego typu inwestycji zaliczam budowę ul. Aglomeracyjnej, Centrum Przesiadkowego, ronda przy zjeździe do Raculi, kontynuację programu budowy ścieżek rowerowych, rewitalizację placu Teatralnego i Doliny Gęśnika oraz sprawne rozpoczęcie prac projektowych przy wyczekiwanej przez zielonogórskich kierowców obwodnicy południowej miasta, jej budowa zakończyć się ma w 2023 roku – bez wahania wymienia wiceprezydent K. Kaliszuk.

(pm)