Brawo, młodzi wolontariusze!

12 Kwiecień 2019
- Serce mi rośnie, gdy widzę aż tak dużą grupę młodych, którzy potrafią łączyć szkolne obowiązki z aktywnością na rzecz potrzebujących. Dajecie nam, dorosłym, nadzieję na lepsze jutro – dziękowała Bogumiła Breitkopf, główna organizatorka samorządowego konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.

W ratuszu zaroiło się od gości. Odświętnie ubrani uczniowie, ich opiekunowie i rodzice przybyli na wtorkowy finał 20. edycji samorządowego konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Od początku dobrym duchem tego konkursu jest Bogumiła Breitkopf z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

- Jestem pod wielkim wrażeniem, na finał przybyło bardzo wielu szkolnych opiekunów laureatów naszego konkursu. Tak liczne przybycie nauczycieli jest najlepszym wyrazem uznania dla olbrzymiego społecznego zaangażowania ich wychowanków – dziękowała główna organizatorka wydarzenia.

„Ośmiu Wspaniałych” to ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół różnych typów. Organizowany jest na kilku poziomach, łącznie z eliminacjami centralnymi, w Warszawie. Specjalna komisja, na podstawie nadesłanych zgłoszeń, wybiera młodych wolontariuszy, którzy w roku poprzednim w sposób szczególny angażowali się w pracę na rzecz potrzebujących.

- To nie było proste zadanie. W tym roku mieliśmy naprawdę wspaniałą listę kandydatów, najchętniej wszystkich nagrodzilibyśmy, ale regulamin konkursu nakazuje wybrać tylko ośmioro laureatów, stąd dodatkowe wyróżnienia – wyjaśniła nam B. Breitkopf.

Tegoroczny konkurs zorganizowany został w trzech kategoriach: uczniowie gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, uczniowie szkół podstawowych klas VII i VIII, uczniowie klas IV-VI. Laureaci, nazywani żartobliwie „seniorami”, otrzymali bony towarowe wartości 150 zł oraz dotację finansową na wyjazd na warszawski finał „Ośmiu Wspaniałych”, który się odbędzie w pierwszych dniach czerwca. Druga grupa laureatów, nazywana „juniorami”, otrzymała bony towarowe wartości 100 zł. Laureaci trzeciej kategorii, tzw. „Małej Ósemeczki” otrzymali nagrody książkowe. Wioleta Haręźlak, dyrektorka miejskiego departamentu oświaty udekorowała wszystkich laureatów specjalnymi odznakami „Ośmiu Wspaniałych”.

- Z moich wieloletnich doświadczeń wynika, że młodzi wolą czynić dobro, zamiast o nim tylko mówić. Wolontariat pozwala zaspokoić głód uczuć. W każdym tkwi ziarno dobra. Trzeba tylko dać mu szansę, by wzrosło – przekonywała W. Haręźlak, pytana przez nas o swój stosunek do tego typu konkursów.

Kim są tegoroczni laureaci „Ośmiu Wspaniałych”? Tytułem przykładu poznajmy jedną z laureatek – Amelię Uvalin: jest uczennicą klasy 7e Szkoły Podstawowej nr 18. Reprezentowała szkołę podczas inauguracji akcji „Pola nadziei” w zielonogórskim hospicjum. Kwestowała na rzecz pensjonariuszy. Pisała listy do bezdomnych przed świętami Bożego Narodzenia. Pomaga przy organizacji zajęć i konkursów dla uczniów klas młodszych. Jest wolontariuszką WOŚP. Bierze udział w corocznej akcji sprzątania grobów na zielonogórskim cmentarzu. Zbiera karmę i koce dla podopiecznych schroniska dla zwierząt. Wspiera wychowanków Pogotowia Opiekuńczego.

Pytana o osobiste motywacje, w pierwszej chwili nie rozumie pytania. Potem zaczyna ostrożnie tłumaczyć: - Każdy jest ważny i ciekawy, trzeba tylko chcieć dostrzec w innym człowieku partnera, nie wroga. Tak mnie wychowuje moja najbliższa rodzina, rodzice nie tylko pochwalają moje wolontariackie zaangażowanie, ale również sami angażują się w aktywność na rzecz innych. To nasza rodzinna tradycja.

Koszty organizacji konkursu „Ośmiu Wspaniałych” finansuje budżet miasta.

(pm)