Tak w 2012 r. inwestuje gmina

23 Listopad 2012
Ponad 7 mln zł wyda w tym roku gmina na inwestycje. Podobnie będzie w 2013 r.

Nie wszystkim spodobały się tabele prezentowane przy okazji Funduszu Integracyjnego, w której pokazujemy ile pieniędzy trafi do każdego sołectwa. Przypomnijmy: miasto proponuje, żeby wszystkie dodatkowe pieniądze z tzw. bonusa (nagrody za połączenie od ministra finansów) trafiły do sołectw proporcjonalnie do liczby mieszkańców. I na próbę oferuje po 3 mln zł w latach 2013-14. Później będą to jeszcze większe pieniądze.

- Chcemy pokazać, że nasze intencje są szczere i można sprawdzić ofertę przed połączeniem. To mieszkańcy sami będą decydowali, na co wydać pieniądze. To trochę jak fundusze przedakcesyjne przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej – tłumaczy prezydent Janusz Kubicki.

Do prezentowanych liczb zastrzeżenia ma wójt Mariusz Zalewski. – Zgadza się, w „Łączniku” podajecie prawdziwe kwoty – przyznaje. – Ale… manipulujecie. To nieporozumienie, że kwoty Funduszu Integracyjnego porównujecie z tzw. funduszem sołeckim, czyli pieniędzmi, które mają do dyspozycji sołtysi. To są pieniądze na lizaki!

O co chodzi? Na przykład w Barcikowicach sołtys ma teraz do dyspozycji 1.051 zł (w Funduszu Integracyjnym – 31,9 tys. zł). Głównie są to pieniądze na „lizaki”, czyli spotkania, niewielkie imprezy, Dzień Matki itd. – Tego nie można porównywać z Funduszem Integracyjnym – uważa wójt Zalewski. Porównajcie to z inwestycjami prowadzonymi przez gminę, które są również uzgadniane z sołectwami. Przecież np. w Przylepie 490 tys. zł nie wydacie na festyny?

Gdyby w ten sposób patrzeć, to wójt ma rację. Jednak naczelną zasadą Funduszu Integracyjnego jest podział pieniędzy w samym sołectwie. W takim przypadku bezsporne jest, że sołtysi będą mieli do dyspozycji 30 razy więcej pieniędzy. I będą to kwoty uzupełniające wydatki gminy. W dwóch najbliższych latach Fundusz Integracyjny będzie równy 40 proc. gminnych inwestycji. Po połączeniu zrówna się z nimi lub je przekroczy.

Porównajmy gminne tegoroczne inwestycje z Funduszem Integracyjnym na 2013 r.

 1. Barcikowice – obecny fundusz sołecki 1 tys. zł/fundusz integracyjny – 31,9 tys. zł/inwestycje gminne – 67,5 tys. zł.
 2. Drzonków – 8,3/251,5/161
 3. Jany + Stożne – 2,2/67,8/151,7
 4. Jarogniewice – 1,7/52,4/30
 5. Jeleniów – 1,0/29,6/70,7
 6. Kiełpin – 0,8/23,7/0
 7. Krępa – 3,8/115,1/98,8
 8. Łężyca – 9,8/297,4/260,5
 9. Ługowo – 0,6/17,5/62
 10. Nowy Kisielin – 6,5/198,6/1.852
 11. Ochla – 10,0/311,0/679
 12. Przylep – 16,1/490/920
 13. Racula – 12,4/377,8/830
 14. Stary Kisielin – 9,3/283,1/437
 15. Sucha – 1,6/48,9/8
 16. Zatonie + Marzęcin – 3,7/111,7/45
 17. Zawada – 9,2/280,9/129,5

Warto zaznaczyć, że gmina uzyskała również dofinansowanie na różne inwestycje jak np. na ul. Syrkiewicza w Nowym Kisielinie – 345 tys. zł, czy remont świetlicy w tej miejscowości – 250 tys. zł.

(tc)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki