Gminne organizacje za połączeniem z miastem

14 Maj 2014
- Wynegocjowaliśmy świetne warunki. Po połączeniu miasta z gminą, od 1 stycznia 2016 r., miasto przeznaczy duże kwoty na dofinansowanie gminnych organizacji pozarządowych – z dumą poinformował Mariusz Rosik.

W asyście dziennikarzy, prezydent Janusz Kubicki oraz Mariusz Rosik, prezes Zielonogórskiego Związku Organizacji Pozarządowych, podpisali w minioną środę porozumienie o zasadach współpracy miasta z gminnymi NGO. Jeśli dojdzie do połączenia miasta i gminy, od 1 stycznia 2016 r. miasto będzie finansowało statutową aktywność wiejskich stowarzyszeń na poziomie „co najmniej równym” najwyższemu dofinansowaniu w latach 2011-2013. Gmina na działalność NGO wydała w 2011 – 836.070 zł, w 2012 – 915.540 zł i w 2013 – 1.021.000 zł.

Po krótkiej uroczystości podpisywania aktu porozumienia, Mariusz Rosik oraz Janusz Kubicki odpowiadali na pytania licznie przybyłych dziennikarzy:

- Kogo reprezentuje Zielonogórski Związek Organizacji Pozarządowych?
Mariusz Rosik
:- Jesteśmy związkiem powołanym przez dziewięć organizacji działających na terenie gminy. To 1/4 wszystkich naszych organizacji. Naszym celem jest zabezpieczyć finansowe podstawy wszystkim organizacjom, nie tylko członkom-założycielom. Wynegocjowaliśmy świetne warunki. Od 1 stycznia 2014 r. miasto będzie przeznaczać każdego roku na sfinansowanie naszej aktywności po minimum 1 mln zł, waloryzując corocznie tę kwotę o wskaźnik inflacji.

Janusz Kubicki:- A jeśli jakieś wiejskie stowarzyszenie otrzyma w trybie konkursowym mniejsze dofinansowanie, niż w roku poprzednim, to miasto różnicę przeleje na konto ZZOP, aby zarząd tej organizacji we własnym zakresie rozdzielił „zaoszczędzone” w ten sposób pieniądze pomiędzy gminne NGO. Miasto nie będzie ingerować w sposób podziału tych pieniędzy. To będzie suwerenna decyzja wszystkich zrzeszonych organizacji.

- Skąd pomysł na takie porozumienie?

Janusz Kubicki:- To była nasza inicjatywa. Chcieliśmy zagwarantować gminnym organizacjom identyczny poziom dofinansowania, co obecnie. Chcieliśmy dać dowód, że poważnie traktujemy własne zobowiązania i obietnice.

Mariusz Rosik:- ZZOP działa w imieniu i na rzecz wszystkich gminnych stowarzyszeń, gdyby nie lęk przed reakcją wójta, byłoby nas znacznie więcej. Mieszkańcy gminy natychmiast zrozumieli przesłanie ukryte za odwołaniem mnie z funkcji wiceprzewodniczącego rady gminy: „Kto jest za połączeniem, ten musi się liczyć z zemstą”. Część moich koleżanek i kolegów wolała nie ryzykować. Czekają na rozwój wypadków. I jeszcze jedno, proszę zwrócić uwagę, że nasze porozumienie wypełnia pustkę, do wypełnienia której nie kwapił się wójt Mariusz Zalewski. Otóż gmina nigdy nie dała swoim stowarzyszeniom prawnym gwarancji dla utrzymania wysokiego poziomu dotacji.

- Czy prezydent Kubicki podpisze takie samo porozumienie z miejskimi organizacjami?
Janusz Kubicki
:- Miasto i bez formalnych zobowiązań powiększa każdego roku sumę dotacji dla miejskich NGO. Ale w każdej chwili gotowy jestem podpisać z zielonogórskimi organizacjami identyczne porozumienie. Musieliby jednak najpierw wyłonić wspólną reprezentację.

- Jakie będzie źródło finansowania codziennej działalności ZZOP, ze składek członkowskich?
Mariusz Rosik
:- Miasto zobowiązało się do pokrywania kosztów utrzymania naszego biura oraz kosztów 1 etatu administracyjnego. Zarząd ZZOP pracuje społecznie.

- Panie prezydencie, wójt pański wniosek o obsadzenie gminnych komisji referendalnych przez miejskich mężów zaufania ocenił jako bezczelny i zakwalifikował jako makulaturę nadającą się tylko do kosza. Będą mężowie zaufania wskazani przez zwolenników połączenia?
Janusz Kubicki:-
Nie wiem, czego się boi wójt? Członków komisji, którzy będą patrzyli na ręce ludziom wyznaczonym przez wójta? Przecież tak właśnie powinno być. To demokratyczny standard, nie brak zaufania.

Mariusz Rosik:- Wójt odrzucił wniosek prezydenta, ale wniosku Społecznego komitetu „Jesteśmy na TAK” podobnie potraktować już nie może. Skoro wójt jawnie opowiedział się przeciwko połączeniu, to powinien dokooptować do składów komisji wyborczych również zwolenników połączenia. My też jesteśmy obywatelami gminy i mamy takie same prawa.

- Co wójt odpowiedział na wniosek zwolenników połączenia?

Mariusz Rosik:- Że się zastanowi, ale oficjalnej odpowiedzi wciąż nie mamy. A przecież nasze żądanie nie jest żadnym kaprysem. To również polisa ubezpieczeniowa dla wójta, by nikt potem nie stawiał mu zarzutów, że sfałszowano wybory. My działamy również w interesie wójta. Czy prawidłowo zrozumie nasze intencje, tego nie wiem.

Janusz Kubicki:- Chciałbym zwrócić uwagę opinii publicznej, że odmawianie zwolennikom połączenia obecności w komisjach wyborczych to typowe dzielenie mieszkańców gminy na lepszych i gorszych. Kto popiera połączenie, ten jest be, kto popiera wójta, ten jest cacy. Jedno mogę obiecać mieszkańcom gminy: miasto nigdy nie będzie was skłócało. Wszyscy będziecie zielonogórzanami z identycznymi prawami. 

Piotr Maksymczak

Artykuły powiązane: 

Mieszkańcy o odwołaniu Mariusza Rosika

Radni gminni odwołali Mariusza Rosika z funkcji wiceprzewodniczącego rady. Zapytaliśmy co o tym sądzą mieszkańcy Starego Kisielina?

Karząca ręka gminnej władzy - odwołanie M. Rosika

Podczas piątkowej sesji odwołano Mariusza Rosika z funkcji wiceprzewodniczącego rady gminy. Nikt na sali nie miał wątpliwości – to kara za osobiste zaangażowanie Rosika na rzecz połączenia miasta i gminy.

Radny Rosik: Połączenie? Ja jestem na TAK!

- Jako radny składałem ślubowanie mieszkańcom, a nie wójtowi. Dlatego staram się reprezentować mieszkańców. I w ich interesie musimy myśleć długoterminowo. Ja jestem za połączeniem – mówi wiceprzewodniczący rady gminy Mariusz Rosik.
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki