Gmina Zielona Góra spłaca długi

23 Listopad 2012
W 2013 r. gmina będzie miała nadwyżkę budżetową. Pójdzie ona na spłatę długów.

- Pyta pan, jaki będzie przyszłoroczny budżet – wójt Mariusz Zalewski spogląda na dokument złożony do rady gminy. – Stabilny i pewny. Mniej więcej na podobnym poziomie jak w tym roku. Subwencja oświatowa będzie nieco wyższa niż teraz, nieznacznie spadną wpływy z podatków PIT.

Dochody gminy zaplanowano na 60,5 mln zł a wydatki na 57,5 mln zł. Wydatki bieżące wyniosą 50,5 mln zł a dochody bieżące 54,5 mln zł. Zadłużenie gminy nie przekroczy 40 proc. i wyniesie ok. 24 mln zł. Tak jak większość samorządów w Polsce, gmina więcej wydaje na oświatę (22 mln zł) niż otrzymuje subwencji (13 mln zł).

- Na inwestycje przeznaczymy troszkę mniej pieniędzy niż w tym roku. Będzie to ok. 7 mln zł – dodaje wójt Zalewski. – Za te pieniądze między innymi dokończymy budowę dwóch świetlic: w Nowym Kisielinie wraz z obiektem sportowym za 1,5 mln zł i w Ochli za 1 mln zł. Obydwie są współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina planuje sporo drobnych przedsięwzięć. W siedmiu miejscowościach, za 500 tys. zł powstaną nowe place zabaw. Chodzi o Marzęcin, Jany, Jeleniów, Przylep, Nowy Kisielin i Jarogniewice. W Ochli taki plac powstanie w ramach programu Radosna Szkoła (koszt 250 tys. zł, wkład własny 118 tys. zł).

Gmina pada ofiarą własnych sukcesów. Wciąż przybywa jej nowych mieszkańców, nowych domów i nowych problemów. – Jadę sobie drogą i nic nie ma. Jadę za kilka dni a tam dom stoi, bo właściciel firmę wynajął. Kilkaset metrów od najbliższych zabudowań. Potem dochodzą kolejne i trzeba dociągnąć kilkaset metrów wodociągu czy dostawić kilka słupów oświetleniowych – tłumaczy wójt.

I tak gmina na 22 zadania związane z oświetleniem ulic wyda 730 tys. zł. Również modernizacja i rozwój sieci wodociągowej pochłonie ok. 800 tys. zł. 1,5 mln zł kosztować będą obiekty sportowe w Łężycy. Dzięki wsparciu z programu przebudowy dróg, tzw. schetynówek, za 2 mln zł zostaną wykonane inwestycje drogowe w Przylepie.

- A dzięki funduszom z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nasi strażacy otrzymają dwa średnie wozy bojowe. Trafią one do OSP w Przylepie i w Starym Kisielinie. Do tego dojdzie system ostrzegania o zagrożeniach. W sumie kosztować to będzie 1 mln 630 tys. zł, sfinansowane w 85 proc. z LRPO – dodaje wójt.
W gminie kontynuowana jest kanalizacja Raculi i Drzonkowa prowadzona przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizację. Gmina poręczyła kredyt na ok. 7 mln zł.

(tc)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki