Gmina Zielona Góra spłaca długi

23 Listopad 2012
W 2013 r. gmina będzie miała nadwyżkę budżetową. Pójdzie ona na spłatę długów.

- Pyta pan, jaki będzie przyszłoroczny budżet – wójt Mariusz Zalewski spogląda na dokument złożony do rady gminy. – Stabilny i pewny. Mniej więcej na podobnym poziomie jak w tym roku. Subwencja oświatowa będzie nieco wyższa niż teraz, nieznacznie spadną wpływy z podatków PIT.

Dochody gminy zaplanowano na 60,5 mln zł a wydatki na 57,5 mln zł. Wydatki bieżące wyniosą 50,5 mln zł a dochody bieżące 54,5 mln zł. Zadłużenie gminy nie przekroczy 40 proc. i wyniesie ok. 24 mln zł. Tak jak większość samorządów w Polsce, gmina więcej wydaje na oświatę (22 mln zł) niż otrzymuje subwencji (13 mln zł).

- Na inwestycje przeznaczymy troszkę mniej pieniędzy niż w tym roku. Będzie to ok. 7 mln zł – dodaje wójt Zalewski. – Za te pieniądze między innymi dokończymy budowę dwóch świetlic: w Nowym Kisielinie wraz z obiektem sportowym za 1,5 mln zł i w Ochli za 1 mln zł. Obydwie są współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina planuje sporo drobnych przedsięwzięć. W siedmiu miejscowościach, za 500 tys. zł powstaną nowe place zabaw. Chodzi o Marzęcin, Jany, Jeleniów, Przylep, Nowy Kisielin i Jarogniewice. W Ochli taki plac powstanie w ramach programu Radosna Szkoła (koszt 250 tys. zł, wkład własny 118 tys. zł).

Gmina pada ofiarą własnych sukcesów. Wciąż przybywa jej nowych mieszkańców, nowych domów i nowych problemów. – Jadę sobie drogą i nic nie ma. Jadę za kilka dni a tam dom stoi, bo właściciel firmę wynajął. Kilkaset metrów od najbliższych zabudowań. Potem dochodzą kolejne i trzeba dociągnąć kilkaset metrów wodociągu czy dostawić kilka słupów oświetleniowych – tłumaczy wójt.

I tak gmina na 22 zadania związane z oświetleniem ulic wyda 730 tys. zł. Również modernizacja i rozwój sieci wodociągowej pochłonie ok. 800 tys. zł. 1,5 mln zł kosztować będą obiekty sportowe w Łężycy. Dzięki wsparciu z programu przebudowy dróg, tzw. schetynówek, za 2 mln zł zostaną wykonane inwestycje drogowe w Przylepie.

- A dzięki funduszom z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nasi strażacy otrzymają dwa średnie wozy bojowe. Trafią one do OSP w Przylepie i w Starym Kisielinie. Do tego dojdzie system ostrzegania o zagrożeniach. W sumie kosztować to będzie 1 mln 630 tys. zł, sfinansowane w 85 proc. z LRPO – dodaje wójt.
W gminie kontynuowana jest kanalizacja Raculi i Drzonkowa prowadzona przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizację. Gmina poręczyła kredyt na ok. 7 mln zł.

(tc)