Parowóz wjedzie na tor wschodni

2 Marzec 2018
Pojawi się nowy tor, skrajnik i brukowany plac z ławkami. Rozpoczął się pierwszy etap rozbudowy skansenu kolei powiatowych w Parku Kolei Szprotawskiej.

Obszar między ulicami Morwową i 1 Maja ma się zmienić nie do poznania! W harmonogramie prac znalazła się budowa toru wschodniego (z szyn z lat 1908-1923, na podkładach metalowych), renowacja i montaż skrajnika z 1898 r. (ze stacji Chociule) oraz budowa nowej części wypoczynkowej od strony ul. 1 Maja (brukowany plac z ławkami z lat 50. i 60. XX w., śmietniki).

- Koszt prac to ok. 280 tys. zł, pieniądze pochodzą z Budżetu Obywatelskiego 2016 i 2017 – wyjaśnia Mieczysław J. Bonisławski, skarbnik Klubu Miłośników Kolei Szprotawskiej. - Same eksponaty zostały pozyskane już w 2016 r., z Budżetu Obywatelskiego 2015. Najdroższym elementem jest budowa muru oporowego od strony kamienicy przy ul. 1 Maja oraz sprowadzenie unikatowej podsypki torowej, to mają być białe okrąglaki.

Nowy tor wschodni skansenu będzie służył do eksponowania zabytkowego taboru kolejowego: wagonu towarowego z 1915 r., wagonu osobowego z 1890 r. oraz parowozu T3 z 1909 r.

(dsp)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki