Budżet Obywatelski 2019 - kiedy głosujemy?

20 Kwiecień 2018
Ruszają konsultacje! Do rozdysponowania jest 6 milionów złotych!

* Zadania zgłaszane do budżetu obywatelskiego będą podzielone na następujące kategorie:

1. zadania ogólnomiejskie, na które przeznaczona zostanie kwota w wysokości 1/3 z kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski na rok 2019 r. (2 mln złotych);

2. zadania okręgowe, lokalizowane na obszarach pięciu okręgów, na które przeznaczona zostanie kwota w wysokości 2/15 z kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski na rok 2019 r. na każdy z 5 okręgów. (200 tysięcy złotych na jedno zadanie).

* Granice okręgów budżetu obywatelskiego dla zadań okręgowych widoczne są na dołączonym planie.

* Koszt jednego zgłoszonego zadania nie może przekroczyć dla zadania ogólnomiejskiego 1.000.000 zł, a dla zadania okręgowego 200.000 zł.

 

* Zgłoszenia zadań do budżetu obywatelskiego może dokonać:

1. każdy mieszkaniec Miasta Zielona Góra, który kończy 13 lat w roku 2017;

2. instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Miasta Zielona Góra.

 

* Składanie przez mieszkańców propozycji zadań do projektu budżetu na 2019 rok w ramach budżetu obywatelskiego do 20 maja 2018 r. Zgłoszenia zadania należy dokonać na formularzu.

 

* Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów (parter) Urzędu Miasta Zielona Góra w godzinach funkcjonowania lub w siedzibie Biura Analiz i Rozwoju Urzędu Miasta Zielona Góra przy al. Niepodległości 13, albo przesłać zeskanowany oryginał dokumentu pocztą elektroniczną na adres budzet2019@um.zielona-gora.pl.

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2019

1 maja 2018 – START BO 2019

Od 1 maja do 18 maja – składanie przez mieszkańców propozycji zadań do projektu budżetu na 2019 rok w ramach budżetu obywatelskiego oraz prowadzenie akcji informacyjnej.

11 maja i 18 maja – konsultacje w sprawie wypełniania wniosków do BO 2019 – ratusz, sala 11, od godz.14.00 do godz. 17.00

Od 20 maja do 10 czerwca (cztery etapy) – weryfikacja propozycji mieszkańców przez Urząd Miasta Zielona Góra

Etap I21-25 maja – weryfikacja formalna ze strony Urzędu Miasta Zielona Góra.

Etap II28 maja-30 maja – tryb odwoławczy – ewentualna korekta wniosków przez wnioskodawców.

Etap III – 1 czerwca – podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej listy zadań.

Etap IV – 2-10 czerwca – kampania promocyjna zgłoszonych wniosków.

Od 11 czerwca do 30 czerwca – głosowanie nad propozycjami zadań.

Od 2 lipca do 30 lipca – liczenie głosów przez Urząd Miasta Zielona Góra.

Do 31 lipca – ogłoszenie wyników konsultacji.

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki